Adatkezelési tájékoztató

Az ALGYŐI SPORTKÖR elnöke (továbbiakban: Adatkezelő) az ALGYŐI SPORTKÖR által üzemeltetett www.algyosk.hu weboldalon kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan az alábbi adatkezelési tájékoztatót adja ki:

ALGYŐI SPORTKÖR

  • székhely: 6750 Algyő, Sport utca 7
  • képviselő: Bogdán Tamás elnök
  • elérhetőség: tel: 62/267133, e-mail: algyosportkor@vnet.hu
  • honlap: www.algyosk.hu

A weboldalon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Adatkezelő fizikai, adminisztratív és logikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a weboldalakat ne érje információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 EU rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 33. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

Amennyiben a bekövetkezett adatvédelmi incidens magas kockázattal jár, akkor a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül köteles minden érintettet erről értesíteni. Az Adatkezelő a weboldal használatánál a weboldal látogatójának kifejezett hozzájárulása esetén anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el.

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg: - tájékoztatás kéréséhez való jog - hozzáférés joga - helyesbítéshez való jog - törléshez való jog - zároláshoz való jog - adatkezelés korlátozásához való jog - tiltakozáshoz való jog - jogorvoslati jog.

Az érintett jogok gyakorlásának módja: Az érintett természetes személy írásban (az Adatkezelő címére küldött megkeresésben) fordulhat az Adatkezelő felé az érintett jogainak gyakorlása végett.

Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • telefon: +36 (1) 391-1400
  • fax: +36 (1) 391-1410
  • honlap címe: www.naih.hu

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely elbírálása a Szegedi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A www.algyosk.hu weboldalon megvalósuló adatkezelések (1. számú melléklet):

Ügymenet

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Egyesületi tisztségviselők (elnök, elnökségi tagok, szakosztályvezetők)

Név, arckép, e-mail cím, telefonszám, tisztség

Tájékoztatás

Tisztségük betöltésének ideje

Munkatársak (edzők, technikai személyzet)

Név, arckép, email cím, telefonszám, munkakör, végzettség

Tájékoztatás

Munkaviszonyuk betöltésének ideje

Sportolók

Név, arckép, születési dátum, csapattagság

Tájékoztatás

Sportköri tagságuk betöltésének ideje

Partner civil szervezetek

Név, cím, képviselő, email cím, telefonszám, Képviselő, honlap

Tájékoztatás

Tiltakozásig

Partner intézmények

Név, cím, képviselő, email cím, telefonszám, Képviselő, honlap

Tájékoztatás

Tiltakozásig

Regisztrált felhasználók (szülők, hozzátartozók, szurkolók, szimpatizánsok)

Név, telefonszám, e-mail cím, csoportérdeklődés

Felhasználók azonosítása az egyesületi információk közlése érdekében.

Tiltakozásig

Partner cégek, támogatók

Név, cím, képviselő, email cím, telefonszám, Képviselő, honlap

Tájékoztatás

Tiltakozásig

Főtámogatók

Kiemelt támogatók

Támogatók

Minden Jog Fenntartva! 2024 © Algyői Sportkör
Adatvédelmi tájékoztató - Adatkezelési tájékoztató - Sütik

A weboldalt készítette: B-Web Stúdió

A weboldalon sütiket használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk.